Zasady przedruku materiałów

Wszystkie teksty w naszym serwisie są własnością ich autorów. Jednakże istnieje możliwość zamieszczenia tekstów z serwisu na swojej stronie internetowej pod warunkiem:

  • dodania informacji o źródle i autorze, wraz z linkiem dofollow do naszego serwisu
  • zachowania oryginalnej struktury tekstu
  • zachowania wszystkich odnośników w oryginalnej formie

Jest to niezbędne do tego, aby nasz serwis mógł spełniać swoją misję: darmowe promowanie młodych talentów. Pisząc artykuły do przedruku i zamieszczając je na naszych łamach twórcy mają nadzieję, że zyskają popularność. Linki wychodzące dodane to tekstów mają na celu wzbogacić ich treść i również nie powinny zostać ani kasowane, ani zmieniane.