Transport samochodowy w Polsce

ada7 Sierpień 8, 2016 Możliwość komentowania Transport samochodowy w Polsce została wyłączona

transport

Pomimo nieźle rozbudowanej sieci kolejowej w Polce najintensywniej rozwija się transport drogowy. Ilość tzw. TIRów na naszych drogach jest imponująca i… nie do końca zrozumiała! Dlaczego jednostkowo drogi, nieekologiczny i uciążliwy dla otoczenia transport samochodowy rozwija się tak dynamicznie?

Koszty

Pomimo istotnych trudności serwowanych przez ustawodawcę zmierzających do zwiększania kosztów transportu samochodowego, to właśnie ta forma transportu rozwija się najszybciej. Na rynku firm transportowych znajduje się miejsce zarówno dla dużych, zorganizowanych międzynarodowych przewoźników, jak i małych firm prywatnych wyspecjalizowanych w obsłudze kilku wymagających klientów. Duzi przewodnicy zapewniają wysoki serwis, ubezpieczenia i nowoczesną flotę, mali są elastyczni i gotowi na każde żądanie klienta.

Uniwersalność

Cechą transportu samochodowego jest jego uniwersalność. Ciężarówka jest w stanie efektywnie dostarczyć towar w każde niemal miejsce, do dowolnego klienta. Wiele nowych firm powstaje na terenach oddalonych od tradycyjnych kolejowych szlaków transportowych w wydzielonych strefach ekonomicznych. Z uwagi na niemożność zastosowania innych środków transportu, ciężarówki stają się jedyną możliwością.

Kolej

Jedną z możliwości odpowiedzi na taki stan rzeczy są nasze warunki historyczno-gospodarcze. Sieć kolejowa, mimo że rozbudowana, nie jest jednorodnie zarządzana. Poza aspektami czysto technicznymi w tym zakresie istotna jest również monopolizacja przewozów przez kilku przewoźników kolejowych oraz ich nieelastyczne podejście do biznesu. Skutkiem tego wielu potencjalnych klientów kolei decyduje się na transport ciężarówkami.

Spedycja

Warto zauważyć że w transporcie samochodowym tak naprawdę istotne są nie tyle usługi transportowe, co serwis i spedycja. Spedycja to organizacja samego przewozu. Spedycja stanowi warunek konieczny nawiązania współpracy z klientami instytucjonalnymi, takimi jak nowoczesne przedsiębiorstwa. Tacy klienci, z uwagi na rozproszony charakter produkcji w wielu oddziałach rozsianych po Europie są i będą głównym klientem usług transportowych na wiele najbliższych lat.

Comments are closed.