Szkolenia pracownicze a rozwój przedsiębiorstw

Dziza Styczeń 7, 2013 Możliwość komentowania Szkolenia pracownicze a rozwój przedsiębiorstw została wyłączona

szkolenie pracownicze

Coraz więcej pracodawców decyduje się na profesjonalne szkolenia pracownicze zauważając zależność między poziomem wiedzy i umiejętnościami pracowniczymi a pozycją firmy na rynku. Z danych wynika, że najczęściej uczestnikami szkoleń zawodowych są pracownicy dużych korporacji, które zatrudniają osoby z wyższym wykształceniem. Wynika to z faktu, iż pracodawcy takich przedsiębiorstw organizują przemyślane profesjonalne szkolenia pracownicze dopasowując ich tematykę do planu strategicznego firmy.

Przygotowanie, realizacja, ocena

Proces organizacji efektywnego szkolenia najlepiej żeby przebiegał trójetapowo. Przede wszystkim decyzja o przeprowadzeniu szkolenia powinna być poparta badaniami na temat konkretnych potrzeb szkoleniowych korporacji. Na wstępnym etapie trzeba zastanowić się jakie szkolenie będzie przydatne z punktu widzenia celów, które stawia sobie firma, a także określić konieczny poziom zaawansowania szkolenia. Trzeba również odpowiedzieć sobie na pytanie do osób na jakim stanowisku skierować szkolenie, patrząc przez pryzmat wykonywanych przez nie obowiązków. Sama realizacja szkolenia i jego skuteczność zależy w głównej mierze od trenera- jego umiejętności interpersonalnych, sposobów przeprowadzenia szkolenia itp. To co ważne z punktu widzenia działalności firmy po zakończeniu szkolenia to poddanie ocenie zmian, które nastąpiły w efektywności pracownika. W pojęciu tym zawiera się reakcja pracownika na szkolenie oraz jego postawy i zachowania.

Jakie korzyści dają szkolenia pracownicze

Korzyści z przeprowadzenia szkoleń pracowniczych są wymierne zarówno z punktu widzenia pracodawcy jak i pracowników.

Wśród najczęściej wymienianych korzyści dla funkcjonowania firmy wymienia się:

  • zwiększenie konkurencyjności firmy osiągnięte przez podniesienie efektywności działania pracowników
  • szybka adaptacja najnowszych zdobyczy technologicznych
  • lepiej zmotywowani, zintegrowani wzajemnie pracownicy, którzy rzadziej podejmują decyzję o zmianie pracy
  • dobra opinia na temat firmy na zewnątrz- kreowanie wizerunku firmy jako korporacji dbającej o rozwój pracowników

Oczywiście wymierne korzyści z uczestnictwa w szkoleniach mają także pracownicy, wśród których można wymienić chociażby zdobycie nowych umiejętności, uprawnień, większa motywacja do pracy, perspektywy awansu, wyższych zarobków, zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy itp. Działania związane z rozwojem osobistym są bowiem tym co nas motywuje do pracy najbardziej.

Wiele firm inwestuje w rozwój pracowników nawet w dobie kryzysu, dopatrując się w tym działaniu rezultatów długoterminowych. Jak wynika z badań przeprowadzonych w zagranicznych przedsiębiorstwach, firmy, które zainwestowały w szkolenia pracownicze częściej odnoszą spektakularny sukces. Na szkolenia stawia także UE i UNESCO widząc w nich ,,koło napędowe” gospodarki.

Renata Nowak
portal edukacyjny Edulider

Comments are closed.