Rehabilitacja po udarze mózgu

Aneta R. Marzec 22, 2019 Możliwość komentowania Rehabilitacja po udarze mózgu została wyłączona

Zarówno udar niedokrwienny jak i udar mózgu o charakterze krwotocznym są bardzo poważnym zjawiskiem chorobowym, które skutkuje w wielu przypadkach zgonem danej osoby. Jeśli nawet nie dochodzi do owego zgonu, to bardzo często mamy do czynienia z bardzo poważnymi zmianami, które skutkują unieruchomieniem tej osoby. Możliwe do wystąpienia skutki po przebytym udarze mózgu są bardzo szerokie.

Między innymi można wskazać na takie elementy jak:

– zaniki pamięci oraz mowy,
– niedowład połowy ciała,
– paraliż kończyn górnych lub dolnych,
– trudności w przełykaniu pokarmów,
– zaburzenia równowagi,
– brak zrozumienia wypowiadanych słów,

Skutki udaru mózgu w dużej mierze zależą od czasu pomiędzy wystąpieniem pierwszych objawów oraz udzieleniem fachowej pomocy medycznej. Jednocześnie też jeśli mamy do czynienia z udarem mózgu, to elementem nieodłącznym, niezbędnym jest właściwa rehabilitacja. To ona może spowodować, że dana osoba może wrócić do pełni zdrowia, do samodzielnego funkcjonowania na co dzień.

Istota rehabilitacji po udarze

Jednym z najważniejszym aspektów jest czas podejmowania rehabilitacji. Ważne, a wręcz kluczowe jest to, aby owe działania rehabilitacyjne podejmować wtedy, gdy jest to możliwe. Powinno się to zrobić jak najszybciej. Dzięki temu można uniknąć pewnych poudarowych skutków ubocznych. Mowa jest między innymi o zachłystowym zapaleniu płuc, mowa jest o zatorze płucnym czy też wystąpieniu odleżyn. Rehabilitacja po udarze jest niestety podejmowana tylko w przypadku części osób chorych i w tejże materii jest wiele do zrobienia.


Etapy rehabilitacji po udarze

Rehabilitacja po udarze mózgu powinna odbywać się w kilku etapach. Mowa jest o okresie profilaktyki funkcjonalnej, o okresie rehabilitacji funkcjonalnej oraz o okresie adaptacji środowiskowej. W pierwszym etapie mamy do czynienia z rehabilitacją szpitalną, która trwa do 21 dni. W tym momencie stosuje się różne działania mające na celu przygotowanie poszczególnych narządów do odzyskania pełni sprawności. W kolejnym etapie mamy do czynienia z bardzo indywidualnymi działaniami mającymi na celu doprowadzenie danej osoby do możliwości samodzielnego funkcjonowania. Ten etap trwa od 2 tygodni nawet do dwóch lat. Rehabilitacja taka wymaga oczywiście wykonywania pewnych ćwiczeń, ale jednocześnie należy mieć na uwadze, że danej osobie należy dać czas na określone postępy.

Rehabilitacja danej osoby, która miała do czynienia z udarem mózgu, powinna odbywać się etapowo oraz indywidualnie. Oprócz określonych ćwiczeń, wymaga się tutaj także stosowania odpowiedniego sprzętu. Można tutaj wskazać chociażby na specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne, które pozwalają zapobiec odleżynom, które utrzymują mięśnie w odpowiedniej kondycji, a poza tym też ułatwiają opiekę nad daną osobą. Można je pozyskać między innymi za pośrednictwem strony internetowej https://visamed.pl/. Mamy tam sprzęt najwyższej jakości, który niewątpliwie jest w stanie pomóc w znacznie szybszej rehabilitacji po przebytym udarze mózgu.

Comments are closed.