Pilchr Terrarium

103,57

Cele ogólne: U dzieci przedszkolnych – rozwijanie gotowości edukacyjnej; W nauczaniu zintegrowanym – nabywanie i doskonalenie kompetencji językowych, matematycznych, artystyczno-technicznych oraz społeczno-przyrodniczych. Na każdym poziomie nauczania – rozwijanie kreatywności w zakresie artystycznym (w tym literackim) i emocjonalno-społecznym, doskonalenie sprawności psychoruchowych, kształtowanie charakteru i rozwijanie stosownych do wieku kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z z różnymi potrzebami edukacyjno-społecznymi. Profilaktyka w zakresie trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym. Wyrównywanie różnic, usprawnianie, reedukacja i terapia dzieci z dysharmoniami rozwojowymi i problemami w zakresie poznawczym, ruchowym i emocjonalno-społecznym. POZIOMY NAUCZANIA: Wychowanie przedszkolne kształtowanie gotowości i praca w strefach najbliższego rozwoju. Edukacja zintegrowana realizacja celów nauczania i wychowania w zakresie kompetencji kluczowych a dodatkowo:
dzialania o charakterze wyrównawczym i korekcyjnym. Wyższe etapy edukacyjne zastosowanie do wybranych celów dydaktycznych i wychowawczych. Zawartość: 48 drewnianych dwustronnych elementów o zróżnicowanych kształtach i wymiarach w czterech kolorach. Całość w drewnianej skrzynce o wymiarach 23 x 23 cm i wysokości 6 cm z zasuwanym przeźroczystym wiekiem (plexi). Do kompletu dołączona jest instrukcja z propozycjami zabaw.

Opis

Cele ogólne: U dzieci przedszkolnych – rozwijanie gotowości edukacyjnej; W nauczaniu zintegrowanym – nabywanie i doskonalenie kompetencji językowych, matematycznych, artystyczno-technicznych oraz społeczno-przyrodniczych. Na każdym poziomie nauczania – rozwijanie kreatywności w zakresie artystycznym (w tym literackim) i emocjonalno-społecznym, doskonalenie sprawności psychoruchowych, kształtowanie charakteru i rozwijanie stosownych do wieku kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z z różnymi potrzebami edukacyjno-społecznymi. Profilaktyka w zakresie trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym. Wyrównywanie różnic, usprawnianie, reedukacja i terapia dzieci z dysharmoniami rozwojowymi i problemami w zakresie poznawczym, ruchowym i emocjonalno-społecznym. POZIOMY NAUCZANIA: Wychowanie przedszkolne kształtowanie gotowości i praca w strefach najbliższego rozwoju. Edukacja zintegrowana realizacja celów nauczania i wychowania w zakresie kompetencji kluczowych a dodatkowo:
dzialania o charakterze wyrównawczym i korekcyjnym. Wyższe etapy edukacyjne zastosowanie do wybranych celów dydaktycznych i wychowawczych. Zawartość: 48 drewnianych dwustronnych elementów o zróżnicowanych kształtach i wymiarach w czterech kolorach. Całość w drewnianej skrzynce o wymiarach 23 x 23 cm i wysokości 6 cm z zasuwanym przeźroczystym wiekiem (plexi). Do kompletu dołączona jest instrukcja z propozycjami zabaw.

organic shop
, szkatułka na biżuterię
, co na kaszel dla 8 miesięcznego dziecka
, baby by ann
, sklep mama i ja gdańsk
, alfabet polski dla dzieci nauka

yyyyy