Ocena ryzyka – zagrożenia chemiczne

alinka Luty 28, 2017 Możliwość komentowania Ocena ryzyka – zagrożenia chemiczne została wyłączona

Każdy pracodawca zobowiązany jest poinformować swoich pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą, a także przedstawić im wszystkie zasady ochrony przed zagrożeniami. Konieczna jest także dokumentacja ryzyka zawodowego i stosowanie środków profilaktycznych, mających za zadanie je zmniejszyć. W tym celu odbyć można np. szkolenia BHP dla pracowników.

Zagrożenia biologiczne i chemiczne

Ocena ryzyka zawodowego związana z zagrożeniami biologicznymi oraz chemicznymi powinna uwzględniać różne szczegółowe informacje. Konieczna jest klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników, określenie stopnia narażenia pracowników oraz jego rodzaj, a także udzielenie informacji na temat potencjalnego działania alergizującego oraz toksycznego substancji obecnych w miejscu pracy. Należy także zawrzeć dane na temat chorób związanych z czynnikami biologicznymi i chemicznymi oraz sklasyfikować je pod względem poziomu zagrożenia dla zdrowia pracowników

Ograniczenie ryzyka zawodowego

Działania korygujące i zapobiegawcze mają za zadanie ograniczyć potencjalne, nieszczęśliwe skutki pracy wynikające z ryzyka zawodowego. W tym celu należy stosować środki ochrony zbiorowej, organizacyjne i proceduralne, a także te odpowiedzialne za ochronę indywidualną. Wykorzystywanie najnowszych zdobyczy techniki oraz obowiązkowe szkolenie BHP pracowników także może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zawodowego. Dzięki temu zapewnione zostanie m.in. prawidłowe postępowanie związane z odpadami.

Comments are closed.